• świadectwa, druki szkolne
  • mapy, globusy
  • meble szkolne, przedszkolne itp.
  • tablice poglądowe
  • pomoce naukowe

Witamy na stronach CEZAS sp. z o.o.
Uwaga.

Informujemy że firma nasza w piątek 2 maja 2014 jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek.

Oferta na druki szkolne.

Zapraszamy do pobierania naszej oferty na druki szkolne.

Jednoczenie informujemy że ceny podstawowego asortymentu zamawianych druków uległy obniżeniu !

Oferta na druki dla szkoły podstawowej i gimnazjum na rok 2014.
UWAGA : Arkusz można wypełnić elektronicznie i wysłać do nas mail-em.
Oferta na druki dla szkół ponadgimnazjalnych na rok 2014

Legitymacje Nauczycielskie.

Wykonujemy legitymacje nauczycielskie. Termin wykonania legitymacji ok. 2 tyg. - cena netto 11 zł. Aby skorzystać z naszej oferty prosimy pobrać formularz klikając link z formularzem i przesyłać zeskanowany dokument na adres biuro@cezas.krakow.pl lub tradycyjnie pocztą.

Legitymacje wyrabiane w PZS „CEZAS” w Krakowie można ponownie wyrabiać po upływie czasu ważności bez konieczności składania wniosków ze zdjęciami i podpisami. Wystarczy złożyć zamówienie z nazwiskami nauczycieli i okresem zatrudnienia potwierdzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora.

"Zgodnie z Dz.U. Nr 189 poz. 1393 z 2006 r. legitymację nauczyciela wystawia się na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego.
2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony."